Nobelova nagrada za ekonomiju

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži

Nobelova nagrada za ekonomiju, punog naziva Nagrada Švedske banke za ekonomske znanosti u sjećanje na Alfreda Nobela (švedski: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), jedna je od šest Nobelovih nagrada koja se dodjeljuje za iznimna postignuća i otkrića na području ekonomije. To je najviša i najprestižnija nagrada za dostignuća u ekonomskim znanostima i jedina koju Alfred Nobel nije utemeljio prilikom osnivanja svoje zaklade. Ustanovila ju je Švedska narodna banka 1968. godine na 300. obljetnicu svoga postojanja.[1]

Novčana nagrada od 10 milijuna švedskih kruna (oko 1.145.000 američkih dolara) dodjeljuje se iz novčanog fonda Nobelove zaklade, kao i za ostale nagrade.[2] Laureati svoju nagradu dobivaju s dobitnicima iz ostalih kategorija, na jednogodišnjoj svečanosti predstavljanja kandidata i otkrivanja dobitnika svakog 10. prosinca. Iako nije nastala na Nobelov poticaj, podjednako je važna i cijenjena kao i sve druge nagrade. Unatoč tome, jedan krug znanstvenika se ne slaže s njezinom znanstvenom podlogom.

Kandidate izabire Švedska kraljevska akademija znanosti, prema njihovim dostignućima na poručjima ekonomskih znanosti i znanstveno-istraživačko rada te razvoja novih teorija i sustava s ciljem unaprijeđenja ekonomskih sustava. Pravila za izbor kandidata propisana su u Statutu Švedske narodne banke. Prva dodjela nagrada održana je 1969. godine kada je Akademija izabrala Nizozemca Jana Tinbergena i Norvežanina Ragnara Antona Kittila Frischa. Najviše nagrada primili su ekonomisti i matematičari iz Sjedinjenih Američkih Država.

Popis dobitnika od 1969 do danas.

1960-e

Godina Ime
1969. Ragnar Anton Kittil Frisch, Jan Tinbergen

1970-e

Godina Ime
1970. Paul Samuelson
1971. Simon Kuznets
1972. John Hicks, Kenneth Arrow
1973. Wassily Leontief
1974. Gunnar Myrdal, Friedrich von Hayek
1975. Leonid Kantorovich, Tjalling Koopmans
1976. Milton Friedman
1977. Bertil Ohlin, James Meade
1978. Herbert Simon
1979. Theodore Schultz, Arthur Lewis

1980-e

Godina Ime
1980. Lawrence Klein
1981. James Tobin
1982. George Stigler
1983. Gerard Debreu
1984. Richard Stone
1985. Franco Modigliani
1986. James Buchanan Jr
1987. Robert Solow
1988. Maurice Allais
1989. Trygve Haavelmo

1990-e

Godina Ime
1990. Harry Markowitz, Merton Miller, William Sharpe
1991. Ronald Coase
1992. Gary Becker
1993. Robert Fogel, Douglass North
1994. Reinhard Selten, John Forbes Nash, John Harsanyi
1995. Robert Lucas ml.
1996. James Mirrlees, William Vickrey
1997. Robert Merton, Myron Scholes
1998. Amartya Sen
1999. Robert Mundell

2000-e

Godina Ime
2000. James Heckman, Daniel McFadden
2001. George A. Akerlof, Michael Spence, Joseph E. Stiglitz
2002. Daniel Kahneman, Vernon L. Smith
2003. Robert F. Engle, Clive W. J. Granger
2004. Finn E. Kydland, Edward C. Prescott
2005. Robert J. Aumann, Thomas C. Schelling
2006. Edmund S. Phelps
2007. Leonid Hurwicz, Eric Maskin, Roger Myerson
2008. Paul Robin Krugman
2009. Elinor Ostrom i Oliver Eaton Williamson

2010-e

Godina Ime
2010. Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen, Christopher A. Pissarides
2011. Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims
2012. Alvin Roth, Lloyd Shapley
2013. Eugene Fama, Lars Peter Hansen, Robert J. Shiller
2014. Jean Tirole
2015. Angus Deaton
2016. Oliver Hart, Bengt Holmström
2017. Richard Thaler
2018. William Nordhaus, Paul Romel
2019. Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Michael Kremer

2020-e

Godina Ime
2020. Paul Milgrom, Robert B. Wilson

Izvori

  1. Švedska narodna banka (engl.), Nagrada Švedske banke za ekonomske znanosti u sjećanje na Alfreda Nobela, 12. prosinca 2012. (pristupljeno 11. siječnja 2017.)
  2. Nobelova zaklada (engl.), Organizacijska struktura i financiranje nagrada, 26. studenog 2014. (pristupljeno 11. siječnja 2016.)