Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži
Dvorana Vijeća sigurnosti

Vijeće sigurnosti jedno je od šest glavnih tijela Ujedinjenih naroda kojemu, prema članku 24. Povelje UN-a, države članice organizacije povjeravaju zadatak očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti.

Povijest

Sastav

Vijeće sigurnosti sastoji se od 15 zemalja članica UN-a; od toga pet stalnih (SAD, Kina, Francuska, Velika Britanija i Rusija) i deset nestalnih članica. Nestalne članice postavlja Opća skupština ako zadovoljavaju dva kriterija: doprinos međunarodnom miru i sigurnosti te ostalim ciljevima organizacije i pravedna geografska raspoređenost. Nestalne članice u Vijeće sigurnosti izabrane su na vremensko razdoblje od dvije godine pri čemu se na prvim sljedećim izborima za nove članove (održanih nakon što se broj članica vijeća sigurnosti s 11 povećao na 15) dva člana vijeća sigurnosti izaberu za vremensko razdoblje od jedne godine. Zemlja članica kojoj je mandat istekao ne može biti izabrana odmah nakon toga.

Način rada

Vijeće sigurnosti mora biti organizirano tako da se može sastati u bilo kojem trenutku; zato su zemlje članice dužne imati svojeg predstavnika nazočnog 24 sata na dan. Lokacija nije točno određena.

Svaka država članica Vijeća sigurnosti ima po jedan glas. U proceduralnim odlukama (one koje treba usvojiti da bi Vijeće sigurnosti uopće djelovalo), odluke su usvojene ako za njih glasuje devet od petnaest bilo kojih zemalja članica - kako stalnih, tako i nestalnih.

Meritorne odluke usvajaju se ako za njih glasuje devet članova Vijeća sigurnosti među kojima pozitivno opredjeljenih za odluku mora biti svih pet stalnih članica.

Po 31. članu povelje o UN-u, sastancima može nazočiti država nečlanica Vijeća kada se odluke koje donosi bitno tiču njezinog interesa. U tom slučaju zemlji je dozvoljena prisunost na sastancima, ali ne i glasovanje.

Hrvatska i Vijeće sigurnosti

Republika Hrvatska je 1. siječnja 2008. godine postala nestalna članica Vijeća sigurnosti, u razdoblju od 2008. do 2010.

Vanjske poveznice


Society.svg Nedovršeni članak Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda koji govori o politici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.