Suha klima

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži
Dina u Sahari
Pustinja Mohave
Deve su poznati stanovnici pustinja

Suha klima je vruća klima koja obilježava pustinje i stepe. Rasprostranjena je po svim dijelovima svijeta, a postoje dvije vrste suhih klima. To su:

  1. Pustinjska klima
  2. Stepska klima

Obilježja suhe klime

U suhoj klimi ljeta su vruća, a zime tople. Slična je tropskoj klimi, no od tropske klime jedino se razlikuje po količini padalinama. Suha klima ima malo padalina, pogotovo pustinjska klima. U suhoj klimi ljeti su temperature do 40-45 stupnjeva, a zimi nisu manje od 15 stupnjeva. Srednja temperatura u suhoj klimi iznosi 22-25 stupnjeva. U suhoj klimi rastu biljne zajednice stepe i neki kaktusi.

Pustinjska klima

Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: Pustinjska klima

Pustinjska klima nalazi se gdje se nalazi pustinja. U pustinjskoj klimi pretežito rastu razni kaktusi jer imaju mogućnost pohranjivanja velike količine vode u sebi. Kada je velika vrućina patuljasta sova sakriva se pod hladne grane kaktusa Saguara. Pustinjska klima ima jako malo padalina te je zbog toga nepogodna za naseljavanje.

Stepska klima

Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: Stepska klima

Stepska klima najćešće se prostire u Europi. Ona ima malo padalina, no više od pustinjske klime. U njoj rastu biljne zajednice stepe. Stepe su biljne zajednice niske trave i rijetkog drveća.

Poveznice