Poručnik

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži
Oznaka čina poručnika u OS RH
Datoteka:Poručnik JNA.jpg
Oznaka čina u JNA.

Poručnik (poručnica) je najniži časnički vojni čin u Hrvatskoj vojsci, ispod čina natporučnika. U Američkoj vojsci mu odgovara čin "Second Lieutenant". U NOV-u i POJ-u čin poručnik je uveden 1. svibnja 1943. godine kao treći časnički čin, a u JNA 1952.[1]

U Hrvatskoj ratnoj mornarici odgovara čin poručnika korvete.

Izvori

  1. Borislav Ratković, gl. ur.; Petar Petrović, ur., Vojni leksikon, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1981., str. 429.

Literatura

  • Ratković, Borislav (1981). Vojni leksikon. Beograd: Vojno izdavački zavod