Dušikov triklorid

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži
Kalotni model molekula NCl3

Dušikov triklorid je kemijski spoj formule NCl3. To je nestabilna gusta tekućina žute boje, koja po svojstvima pripada inicijalnim eksplozivima. Eksplozivno se raspada pri temperaturama višim od 80 °C, te uslijed potresanja. Otrovan je i utjecaj na sluznice mu je kao kod tipičnog bojnog otrova suzavca. Dobiva se tretiranjem amonijaka i amonijevih soli elementarnim klorom:

4 NH3 + 3 Cl2 → NCl3 + 3 NH4Cl


Reakcije

Dušikov triklorid hidrolizira u vrućoj vodi oslobađanjem amonijaka i hipokloritne kiseline:

NCl3 + 3 H2O → NH3 + 3 HOCl


Sigurnost

Spoj pripada opasnim eksplozivima. Osjetljiv je na svjetlost, toplinu i organske spojeve. Prvi ga je sintetizirao Pierre Louis Dulong 1812. godine, zbog čega je doživio i nesreću, ostao je bez oka.